ÇEREZ POLİTİKASI


Çerezler nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi Alfa Lazer Bilgisayar Ve Büro Malz. San. Ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Alfa Lazer” olarak anılacaktır) de çerez kullanmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “6698 sayılı Kanun” olarak anılacaktır) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çerezler, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar.

Çerezler, internet sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.

İşbu Çerez (“Cookie”) Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.alflazer.com.tr adresinin (“Site”) işletilmesi sırasında müşterileri/site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Çerez Politikası’nda sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Alfa Lazer Bilgisayar Ve Büro Malz. San. Ve Tic. A.Ş’nin. Çerez Kullanımı

www.alfalazer.com.tr sitesini ziyaret ederek Alfa Lazer’in web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz.

Alfa Lazer, çerezler sayesinde topladığı bilgileri 

www.alfalazer.com.tr-www.printec-online.com/KişiselVerilerinKorunması adresinde yer alan Alfa Lazer Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Gizlilik Ve Veri Politikası doğrultusunda kullanır.

Alfa Lazer’in cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bu durumda www.alfalazer.com.tr,’ www.printec-online.com nin bazı alanlarını düzgün biçimde kullanamayabilirsiniz.

Alfa Lazer gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla bu Çerez (Cookie) Politikası’nı her zaman değiştirebilir. Çerez (Cookie) Politikası’nın değiştirildiği hallerde sayfanın üst kısmındaki güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Çerez (Cookie) Politikası’nı belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için www.alfalazer.com.tr www.printec-online.com /KişiselVerilerinKorunması adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Gizlilik Ve Veri Politikamızı okumanızı tavsiye ederiz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Alfa Lazer olarak www.alfalazer.com.tr www.printec-online.com sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde arama sorgularının hatırlanması.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı sunucunun optimizasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi, Site’nin kullanım istatistiklerinin raporlanması ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Aynı zamanda Site içerisinde kullanıcıya özel içeriklerin sunulmasının sağlanması.
 • Reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve verimliliğini artırmak. Örneğin, Site’de gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızın, reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızın tespit edilmesi. Bu kapsamda tarafınıza ilgi alanlarınıza yönelik reklamların çıkarılması ve gösterilen reklam sayısının sınırlandırılması.

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Alfa Lazer olarak, Çerez (Cookie) Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Alfa Lazer;

 • Performans çerezleri,
 • Fonksiyonellik çerezleri,
 • Hedef çerezleri veya reklam çerezleri olmak üzere üç tür çerez kullanır.

Performans çerezleri, Alfa Lazer’in web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin www.alfalazer.com.tr www.printec-online.com sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu türe bir örnek WebAnalytics çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez.

Fonksiyonellik çerezleri, Alfa Lazer’in ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak www.alfalazer.com.tr, her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir, dil seçimini veya bir metin okurken seçilen font boyutunun hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda;

 • www.alfalazer.com.tr’ www.printec-online.com nin bazı bölümleri kullanılamayabilir,
 • www.alfalazer.com.tr’www.printec-online.com nin sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir,
 • www.alfalazer.com.tr’ www.printec-online.com nin tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir. Tercihlerinizin hatırlamasını engeller.

Hedef çerezleri veya reklam çerezleri, Alfa Lazer’in bilgisi doğrultusunda genellikle www.alfalazer.com.tr’nin reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

 • İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
 • Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
 • Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek
 • Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

Çerez Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanılmak istenen kişisel veri sahibinin hakkına yönelik açıklamaları içeren talepler; www.alfalzer.com.tr adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak veya formun imzalı bir nüshasını “Seba Office Boulevard İş Merkezi Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No 21 D Blok / 27 34396 Sarıyer İstanbul” adresine veri sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla kimlik teyidi yapmak suretiyle ya da alfalazer@hs02.kep.tr adresine kayıtlı e-posta adresine iletilebilir.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için
www.alfalazer.com.tr www.printec-online.com /KişiselVerilerinKorunması adresinde yer
alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Gizlilik Ve Veri Politikamızı
okumanızı tavsiye ederiz.
Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Alfa Lazer olarak www.alfalazer.com.tr www.printec-online.com sitemizde çeşitli amaçlarla
çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar
başlıca şunlardır:
 Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi
ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde arama sorgularının hatırlanması.
 Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde
çalıştığı sunucunun optimizasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi,
Site’nin kullanım istatistiklerinin raporlanması ve buna göre performans ayarlarının
yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin,
ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla
bağlantılı reklam gösterilmesi. Aynı zamanda Site içerisinde kullanıcıya özel
içeriklerin sunulmasının sağlanması.
 Reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve verimliliğini artırmak. Örneğin,
Site’de gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızın, reklam ilginizi çektikten
sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızın
tespit edilmesi. Bu kapsamda tarafınıza ilgi alanlarınıza yönelik reklamların
çıkarılması ve gösterilen reklam sayısının sınırlandırılması.
6698 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda,
aksi hallerde rızanız alınmaksızın Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen istisnalar
kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Alfa Lazer olarak, Çerez
(Cookie) Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların
gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde şirketimizin hizmetlerinden
faydalandığı üçüncü kişilerle ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların
kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.
Alfa Lazer;
 Performans çerezleri,
 Fonksiyonellik çerezleri,
 Hedef çerezleri veya reklam çerezleri olmak üzere üç tür çerez kullanır.
Performans çerezleri, Alfa Lazer’in web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz
çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin www.alfalazer.com.tr www.printec-online.com
sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar, Site’nin
gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu türe bir
örnek WebAnalytics çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı
kullanılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez.

Fonksiyonellik çerezleri, Alfa Lazer’in ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak
sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak www.alfalazer.com.tr, her ziyaretçiye
toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir, dil seçimini veya bir metin okurken seçilen
font boyutunun hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi
durumunda;
 www.alfalazer.com.tr’ www.printec-online.com nin bazı bölümleri kullanılamayabilir,
 www.alfalazer.com.tr’www.printec-online.com nin sağlayabileceği desteğin
seviyesini düşürebilir,
 www.alfalazer.com.tr’ www.printec-online.com nin tercihlerinizi hatırlamaması, size
özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir.
Tercihlerinizin hatırlamasını engeller.
Hedef çerezleri veya reklam çerezleri, Alfa Lazer’in bilgisi doğrultusunda genellikle
www.alfalazer.com.tr’nin reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin
kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;
 İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
 Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
 Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek
 Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak
Çerez Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına
sahipsiniz.
İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca,
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanılmak istenen kişisel veri
sahibinin hakkına yönelik açıklamaları içeren talepler; www.alfalzer.com.tr adresindeki “Veri

Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak veya formun imzalı bir nüshasını “Seba Office
Boulevard İş Merkezi Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No 21 D Blok / 27 34396 Sarıyer
İstanbul” adresine veri sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden, noter
kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla kimlik teyidi yapmak suretiyle ya da alfalazer@hs02.kep.tr adresine kayıtlı e-posta adresine iletilebilir.